Tag: thực hành lái xe số tự động

Quy trình cho người mới học lái xe

Quy trình cho người mới học lái xe

Khi đã quen với việc điều khiển xe tốc độ chậm, tôi yêu cầu người mới lái làm quen với sự thay đổi tốc độ đột ngột của xe. Người lái sẽ nghe theo lệnh tôi theo các chế độ