Tag: tắt máy khi dừng đèn đỏ có tiết kiệm xăng

Sẽ hao nhiên liệu hơn khi tắt ô tô lúc chờ đèn đỏ

Sẽ hao nhiên liệu hơn khi tắt ô tô lúc chờ đèn đỏ

Phía ý kiến ngược lại thì phân tích, nếu tắt động cơ xe khi có đèn đỏ rồi khởi động lại, nhiên liệu tiêu tốn còn nhiều hơn. Chưa kể một số trường hợp, do xe cũ nếu khởi động