Tag: mẹo xử lý kính ôtô khi trời mưa

Kinh nghiệm chống mờ kính khi lái xe trời mưa

Kinh nghiệm chống mờ kính khi lái xe trời mưa

Một số lái xe có kinh nghiệm cho biết, trong trường hợp điều hòa hỏng hoặc có vè chắn mưa và trời mưa không lớn, lái xe có thể hạ kính mỗi bên khoảng 5-10 cm, đồng thời bật quạt