Tag: lưu ý khi không sử dụng xe ô tô

Những việc nên làm khi ô tô không sử dụng thời gian dài

Những việc nên làm khi ô tô không sử dụng thời gian dài

Tuy nhiên, vẫn còn có một cách khác thủ công hơn. Các bạn có thể dùng một tấm màng Plastic dẻo (dùng để bọc thực phẩm) quấn chặt lên các cần gạt nước mưa và để tránh sự tiếp xúc