Tag: lọc gió ca-bin ôtô

Khi nào cần thay lọc gió ca-bin?

Khi nào cần thay lọc gió ca-bin?

Thời điểm thay lọc gió ca-bin phụ thuộc vào từng dòng xe, từng hãng sản xuất căn cứ vào thời gian sử dụng hoặc số ki-lô-mét đi được tính từ lần thay mới gần nhất (tùy thuộc vào yếu tố