Tag: dây an toàn

Lợi ích của việc thắt dây an toàn khi lái xe

Lợi ích của việc thắt dây an toàn khi lái xe

Hiện nay, ở tất cả các nước văn minh trên thế giới, thắt dây đa an toàn là điều bắt buộc đối với lái xe. Nếu vi phạm điều này thì người lái xe sẽ phải chịu một số tiền