Tag: chỉnh gương chiếu hậu

Chia sẻ kinh nghiệm giúp an toàn khi lái xe

Chia sẻ kinh nghiệm giúp an toàn khi lái xe

Nếu bạn cảm thấy người đi cùng sẽ bị xúc phạm bởi sự im lặng của mình thì hãy nói với họ rằng bạn không có tâm trí nào để nói chuyện bởi vì bạn đang tập trung lái xe.