Tag: Chăm sóc xe đón hè

Kinh nghiệm chăm sóc xe an toàn và hiệu quả khi hè về

Kinh nghiệm chăm sóc xe an toàn và hiệu quả khi hè về

Đối với ắc-quy “nước” (sử dụng axit), nhiệt độc cao hè sẽ làm axit bay hơi nhanh hơn vì vậy phải thường tiến hành kiểm tra vì nếu thiếu dung dịch axit sẽ làm phá hỏng các điện cực dẫn