Tag: cách nhiệt xe ô tô

Thông tin về film cách nhiệt xe ô tô

Thông tin về film cách nhiệt xe ô tô

Sau khi dán, các cơ sở thường khuyến cáo khách hàng không hạ kính xuống sau 48 giờ, trước khi lớp phim ăn chặt vào bề mặt kính. Riêng Rabon còn kéo dài thời gian cấm trên lên đến 72