Tag: BMW X3

Những vấn đề phổ biến dễ gây hại xe

Những vấn đề phổ biến dễ gây hại xe

Sự cố này cũng không nhiều, nhưng cũng có thể kể ra một số trường hợp đổ nhầm nhiên liệu gây hậu quả nghiêm trọng nổi tiếng trong vài năm qua. Chẳng hạn như trường hợp chiếc Hyundai Santa Fe