Tag: bám đuôi

Kinh nghiệm khi lái xe trên đường cao tốc

Kinh nghiệm khi lái xe trên đường cao tốc

Khi đi trên đường cao tốc, nhiều người có thói quen lái xe nhấn mạnh ga vượt qua xe trước mặt rồi bất ngờ thả ga giảm tốc vì cho rằng đã vượt được là an toàn. Điều này là